Welkom bij tand-en mondzorg Olen

Claudia Bulteel

Algemeen Tandarts

Contactgegevens Claudia Bulteel - Algemeen Tandarts

claudiabulteel@tmzg.be

014/26 31 03

Informatie voor patiënt

RIZIV-nummer 3/00213/02/010

Rechtspersoon Baca

Ondernemingsnummer 0795.543.916

Maatschappelijke zetel Hoevepad 2, 2280 Grobbendonk

Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering AMMA Verzekeringen NV - Kunstlaan 39/1 1040 Brussel

Conventie niet geconventioneerd

bevoegde toezichthoudende autoriteiten
  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal Gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/10, 1210 Brussel
  • Erkenning Bijzondere Beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning Tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)